Header
HOME | DIRECTORY | CLERGY | DIOCESAN NEWS | ARCHIVES | HOMILIES/REFLECTION | CONTACT
The Official Website of the Roman Catholic Diocese of Cubao

Archdiocese of Manila initiates

" Oratio Imperata on Swine Flu"

The Archdiocese of Manila is urging the faithful to pray an Oratio Imperata on the Swine Flu that has claimed many lives in Mexico and threatens to spread throughout the world. In a circular released to all parish priests, shrine rectors, chaplains and heads of religious in the archdiocese, Fr. Genaro Diwa, minister for Liturgical Affairs, said that Manila Archbishop Gaudencio B. Cardinal Rosales asked that the prayer be said at every mass in the archdiocese beginning on Sunday May 2. The people are requested to kneel while praying it after the Communion part of the Mass.

The oratio imperata is “an ordered prayer for a special intention besides those prescribed by the ritual (of the mass). The Pope or the Bishop of the diocese may order such prayer to be said at Mass.”


Following is the Oratio Imperata in English and Tagalog

"Oratio Imperata for Swine Flu" 

God, Our loving Father we come to you in our need to ask your protection against the Swine flu that has claimed the lives of many in Mexico and has affected many more not only there but in other countries as well.

We ask for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those in government and private agencies that must find cure and solution to this disease.

We pray for those afflicted, may they all be restored to health soon.
Grant us the grace always to be filled with hope that you watch over us with love and providence and that your will for us is always good.

We make our prayer through our Lord Jesus Christ your son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen

Our Lady of Guadalupe, pray for us.

Saint Lorenzo Ruiz, pray for us.

Saint Roque, pray for us.

"Tagalog"


ORATIO IMPERATA
Para sa Sakit na Influenza A (H1N1)


Diyos, Ama naming mapagmahal, kami’y nananalangin para sa aming pangangailangan upang kami ay ma-ipag-adya sa sakit na Influenza A H1N1 virus na kumitil na sa maraming buhay sa ibang bayan at sa ngayon ay nakahawa na sa ilang kababayan namin.

Patuloy po ninyong gabayan ang mga pagsisikap ng mga taong nagsusuri sa karamdamang ito at ang mga taong nagsisikap na maiwasan ang paglaganap ng sakit na ito sa mundo. 

Biyayaan ninyo po ng lakas, tibay ng loob, kakayanan at pagkalinga ang mga manggagamot na silang nangangalaga na kanila na nakapitan na ng sakit na ito. 

Biyayaan po ninyo ang mga pangkalusungang sangay ng pamahalaan ng tunay na pananagutan para sa kabutihan ng lahat.  Dinggin nawa ng lahat ang kanilang mga mungkahi para sa pag-iwas sa sakit na ito.

Ipinapanalangin din namin ang lahat ng nakapitan  na ng sakit na ito sa aming bansa, at sa ibang bansa, nawa’y pagalingin mo sila.  Nagsusumamo kami sa iyo na masupil na ang paglaganap ng masamng bunga nito sa kalusugan.

Punuin mo kami lagi ng pag-asa at pagtitiwala sa iyong pag-ibig at pangangalaga sa amin, at sa iyong kalooban na ang nais ay ang kabutihan namin.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan.  Amen. 

Mahal na Birhen ng Guadalupe,  ipanalangin mo kami.

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

San Roque, ipanalangin mo kami.


Announcement

Circular

Upcoming Activities
 

Marriage Application

CBCP PASTORAL LETTER
click here

Makinig
Veritas Logo
 
RHBill

Pondo ng Pinoy

Vocation

Web Site Hit Counters
Site Counter
flag counters
Links: RCAM | CBCP | Vatican | Clerus | CatholiCity | Catholic Diocese all around the World
Updated August 2009
HOME | DIRECTORY | CLERGY | DIOCESAN NEWS | ARCHIVES | HOMILIES/REFLECTION | CONTACT
Copyright © 2004 The Roman Catholic Diocese of Cubao